Giải Bạn nào đúng 2 trang 115 – Học Toán lớp 6 -. Bài: 2. Tam giác

6

Sau khi thực hiện vẽ tam giác ABC với AB = 2 cm, BC = 3cm và AC = 6 cm thì An cho rằng vẽ được hai tam giác, trong khi Bình cho là không có tam giác nào như thế. Hãy cho biết bạn nào đúng.

Bạn Bình đúng.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here