Giải Bạn nào đúng 1 trang 11 – Học Toán lớp 6 -. Lời giải chi tiết Bài: 1. Phân số – Khái niệm phân số

1

Bạn An cho rằng \(4;\dfrac{0 }{3}\) và \(\dfrac{3 }{ 0}\) đều không phải là các phân số.

Bạn Bình cho rằng chúng là phân số vì đều có dạng \(\dfrac{a }{ b}\) với a, b thuộc Z.

Bạn Châu cho rằng 4 và \(\dfrac{0 }{3}\) là phân số ; \(\dfrac{3 }{ 0}\) không phải là phân số.

Theo em, bạn nào đúng ?

Bạn Châu đúng. Giải thích \(4 = \dfrac{4 }{ 1},\dfrac{0 }{ 3}\)  là các phân số \(\dfrac{3 }{ 0}\)  không phải là phân số \(\left( \dfrac{a }{ b}\right)\)  là một phân số với \(a,b \in Z,b \ne 0\)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here