Giải Bài tập – Chủ đề 9 : Ước chung và bội chung – Bài 4 trang 90 – Học Toán lớp 6 – Giải bài tập Tìm ƯCLN rồi tìm các ước chung của :

1

Tìm ƯCLN rồi tìm các ước chung của :

a) 132 và 156

b) 16 ; 42 ; 86

c) 60 ; 90 ; 135.

a) Ta có 132 = 22.3.11; 156 = 22.3.13

Do đó ƯCLN(132; 156) = 22.3 = 12

\(\Rightarrow\) ƯC(132; 156) = {1; 2; 3; 4; 6; 12}

b) 16 = 24; 42 = 2.3.7; 86 = 2.43

Do đó ƯCLN(16; 42; 86) = 2

\(\Rightarrow\) ƯC(16; 42; 86) = {1; 2}

c) 60 = 22.3.5; 90 = 2.32.5; 135 = 33.5

ƯCLN(60; 90; 135) = 3.5 = 15

\(\Rightarrow\) ƯC(60; 90; 135) = {1; 3; 5; 15}

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here