Giải Bài tập – Chủ đề 2 : Đoạn thẳng – Bài 16 trang 177 – Học Toán lớp 6 – Giải bài tập Trên tia Ox, vẽ đoạn thẳng OA = 10 cm, vẽ đoạn thẳng AB = 3cm. Tính OB.

0

Trên tia Ox, vẽ đoạn thẳng OA = 10 cm, vẽ đoạn thẳng AB = 3cm. Tính OB.

Xảy ra hai trường hợp:

a)

 

Trường hợp A nằm giữa O và B

Ta có OB = OA + AB

Do đó OB = 10 + 3 = 13 (cm)

b)

 

Trường hợp B nằm giữa O và A

Ta có: OB + AB = OA

Do đó OB = OA – AB = 10 – 3 = 7 (cm)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here