Giải Bài tập – Chủ đề 2 : Đoạn thẳng – Bài 10 trang 177 – Học Toán lớp 6 – Giải bài tập Cho điểm E thuộc đoạn CD với CD = 8cm và CE = 5cm. Tính độ dài đoạn thẳng DE.

0

Cho điểm E thuộc đoạn CD với CD = 8cm và CE = 5cm. Tính độ dài đoạn thẳng DE.

 

E là một điểm của đoạn thẳng CD nên: \(CD = CE + ED\)

Do đó \(ED = CD – CE = 8 – 5 = 3\) (cm)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here