Giải Bài tập – Chủ đề 12 : Phép trừ các số nguyên – Bài 9 trang 130 – Học Toán lớp 6 – Giải bài tập Tìm số nguyên x, biết rằng tổng của ba số 3, -2 và x bằng 5.

6

Tìm số nguyên x, biết rằng tổng của ba số 3, -2 và x bằng 5.

Theo đề bài ta có:

\(3 + (-2) + x = 5\)

           \(1+ x = 5\)

               \( x = 5 – 1\) 

               \( x = 4\)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here