Giải Bài tập – Chủ đề 10 : Cùng tìm hiểu về số nguyên – Bài 7 trang 106 – Học Toán lớp 6 – Giải bài tập Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự tăng dần và ghi chúng lên trục số trong hình :

0

Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự tăng dần và ghi chúng lên trục số trong hình : \(2, – 4,6,4,8,0, – 2, – 8, – 6.\)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here