Giải Bài tập – Chủ đề 10 : Cùng tìm hiểu về số nguyên – Bài 4 trang 106 – Học Toán lớp 6 – Giải bài tập Điền kí hiệu đúng (Đ) hay sai (S) vào ô trống bên phải :

0

Điền kí hiệu đúng (Đ) hay sai (S) vào ô trống bên phải :

\(9 \in {\rm N}\)

 

\( – 6 \in {\rm N}\)

 

\( – 3 \in {\rm Z}\)

 

\(0 \in {\rm Z}\)

 

\(5 \in {\rm Z}\)

 

\(20 \in {\rm N}\)

 

 

\(9 \in {\rm N}\)

Đ

\( – 6 \in {\rm N}\)

S

\( – 3 \in {\rm Z}\)

Đ

\(0 \in {\rm Z}\)

Đ

\(5 \in {\rm Z}\)

Đ

\(20 \in {\rm N}\)

Đ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here