Giải Bài tập – Chủ đề 1 : Điểm và đường thẳng – Bài 7 trang 160 – Học Toán lớp 6 – Giải bài tập Tìm các điểm thẳng hàng ở hình 23 ( có thể dùng thước thẳng để kiểm tra ).

0

Tìm các điểm thẳng hàng ở hình 23 ( có thể dùng thước thẳng để kiểm tra ).

Các bộ ba điểm thẳng hàng ở hình 23 là:

\(A, O, A’; B, O, B’; C, O, C’; A, C, B’; A, B, C’; B, C, A’\)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here