Giải Bài tập – Chủ đề 1 : Điểm và đường thẳng – Bài 2 trang 160 – Học Toán lớp 6 – Giải bài tập Hãy vẽ ba điểm X, Y, Z và ba đường thẳng x, y, z sao cho

1

Hãy vẽ ba điểm X, Y, Z và ba đường thẳng x, y, z sao cho \(X \in x,Y \in y\) và \(Z \not\in z\).

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here