Giải Bài tập – Chủ đề 1 : Điểm và đường thẳng – Bài 17 trang 162 – Học Toán lớp 6 – Giải bài tập Tại sao ta không nói hai điểm thẳng hàng ?

0

Tại sao ta không nói hai điểm thẳng hàng ?

Qua hai điểm bao giờ cũng vẽ được một đường thẳng nên không nói “Hai điểm thẳng hàng”

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here