Giải Bài tập – Chủ đề 1 : Điểm và đường thẳng – Bài 13 trang 161 – Học Toán lớp 6 – Giải bài tập Đố : Người ta có thể trồng được 10 cây thành 5 hàng, mỗi hàng 4 cây như hình 27. Hãy vẽ sơ đồ trồng 12 cây thành 6 hàng, mỗi hàng 4 cây.

5

Đố : Người ta có thể trồng được 10 cây thành 5 hàng, mỗi hàng 4 cây như hình 27. Hãy vẽ sơ đồ trồng 12 cây thành 6 hàng, mỗi hàng 4 cây.

Hình sau là sơ đồ trồng 12 cây thành 6 hàng, mỗi hàng 4 cây

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here