Giải Bài 9 trang 76 – Học Toán lớp 6 -. Lời giải chi tiết Bài: Luyện tập – Chủ đề 18: Các bài toán về phân số.

0

Tìm một số, biết một nửa của số đó bằng \({2 \over 7}\).

Số phải tìm bằng: \({2 \over 7}:{1 \over 2} = {4 \over 7}.\)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here