Giải Bài 7 trang 78 – Học Toán lớp 6 -. d) ({{14} over 3}) của 27 cm.. Bài: Ôn tập chương 3

0

Tìm :

a) \({9 \over 5}\) của 45 m

b) 25% của 256 kg

c) 0,75 của \({3 \over 4}\) giờ

d) \({{14} \over 3}\) của 27 cm.

\(a){9 \over 5}\)  của \(45m = {9 \over 5}.45 = 81(m)\)

b)25% của 256kg = 25%.256 = 64 (kg).

c) 0,75 của \({3 \over 4}h = 0,75.{3 \over 4} = {9 \over {16}}(h)\)

\(d){{14} \over 3}\)  của \(27cm = {{14} \over 3}.27 = 126(cm).\)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here