Giải Bài 7 trang 60 – Học Toán lớp 6 – Bài: Luyện tập – Chủ đề 6 : Thứ tự thực hiện các phép tính

0

Em hãy nghĩ ra một đề bài toán có lời giải là các phép tính :

a) \((245 – 35) : 7\)

b) \(48 – 432 : 36.\)

a) Một xí nghiệp tháng thứ nhất sản xuất được 245 sản phẩm. Tháng thứ hai sản xuất ít hơn tháng thứ nhất 35 sản phẩm. Số sản phẩm tháng thứ hai được đem đóng vào 7 thùng. Hỏi mỗi thùng có bao nhiêu sản phẩm?

b) Một trại chăn nuôi gà có 432 gà con, số gà con gấp 36 lần số gà trống. Tổng số gà trống và gà mái trại đó có là 48 con. Hỏi trại chăn nuôi đó có bao nhiêu con gà mái?

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here