Giải Bài 7 trang 110 – Học Toán lớp 6 -. Bài tập – Chủ đề 4: Tia phân giác của một góc

0

Hãy trình bày cách vẽ góc xOy có số đo là \({110^o}\) và cách vẽ tia phân giác của góc đó.

 

Cách vẽ góc xOy:

-Vẽ tia Ox

– Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ tia Oy sao cho: \(\widehat {xOy} = {110^0}.\)

– Ta có: \(\widehat {xOt} = \widehat {tOy}\)  và \(\widehat {xOt} + \widehat {tOy} = {110^0}.\)

\( \Rightarrow \widehat {xOt} = {{{{110}^0}} \over 2} = {55^0}.\)

-Dùng thước đo góc.

– Vẽ tia phân giác Ot của góc xOy.

– Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox vẽ tia Ot sao cho: \(\widehat {xOy} = {55^0}.\)

Tia Ot là tia phân giác của góc xOy.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here