Giải Bài 6 trang 21 – Học Toán lớp 6 -.  . Bài: Luyện tập – Chủ đề 14: Phân số

0

Tìm phân số theo quy luật :

 

 

 

 

 

 

\({2 \over 5}\)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\({3 \over 9}\)

…………………………….

Tiếp tục quy luật trên, đến hình thứ năm, ta sẽ nhận được phân số có giá trị là bao nhiêu ?

Các phân số theo quy luật: tử số của các phân số lần lượt là: 1; 2; 3; 4; 5; … mẫu số của các phân số lần lượt bằng:

\(2;2 + 3;2 + 3 + 4;2 + 3 + 4 + 5;2 + 3 + 4 + 5 + 6;…\)

Vậy phân số thứ năm có giá trị là: \(\dfrac{5}{{2 + 3 + 4 + 5 + 6}} = \dfrac{5}{{20}} = \dfrac{1}{4}.\)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here