Giải Bài 6 trang 19 – Học Toán lớp 6 -. Bài tập – Chủ đề 14: Phân số

2

Cho đoạn thẳng AB dài 12 cm.

a) Vẽ đoạn thẳng CD dài bằng \(\dfrac{1}{4}\) đoạn thẳng AB.

b) Vẽ đoạn thẳng MN dài bằng \(\dfrac{3}{{12}}\) đoạn thẳng AB.

c) Em có nhận xét gì về độ dài đoạn thẳng CD và đoạn thẳng MN.

a)

 

b)

 

c) Hai đoạn thẳng CD và đoạn thẳng MN bằng nhau và bằng 3cm.

Do đó: \(\dfrac{1}{4} = \dfrac{3}{{12}}\)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here