Giải Bài 5 trang 52 – Học Toán lớp 6 – . Lời giải chi tiết Bài: Luyện tập – Chủ đề 5 : Lũy thừa

0

Số chính phương là số bằng bình phương của một số tự nhiên (ví dụ : 0, 1, 4, 9, 16, …). Một tổng sau đây có phải là số chính phương hay không ?

a) \({1^3} + {2^3}\)

b) \({1^3} + {2^3} + {3^3}\)

c) \({1^3} + {2^3} + {3^3} + {4^3}\).

\(a)\;{1^3} + {2^3} = 1 + 8 = 9 = {3^2}\) là số chính phương

\(b)\;{1^3} + {2^3} + {3^3} = 1 + 8 + 27 = 36 = {6^2}\) là số chính phương

\(c)\;{1^3} + {2^3} + {3^3} + {4^3} = 1 + 8 + 27 + 64 = 100 = {10^2}\) là số chính phương

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here