Giải Bài 5 trang 117 – Học Toán lớp 6 -. A, B, I. Bài tập – Chủ đề 5: Đường tròn – Tam giác

3

Hãy nêu tên đỉnh, cạnh và góc của mỗi tam giác có trong hình sau (h.58) :

Tên tam giác

Tên 3 đỉnh

Tên 3 cạnh

Tên 3 góc

\(\Delta ABI\)

A, B, I

AB, BI, AI

\(\widehat {ABI},\widehat {AIB},\widehat {BAI}\)

\(\Delta ACI\)

A, C, I

AC, CI, AI

\(\widehat {ACI},\widehat {AIC},\widehat {CAI}\)

\(\Delta ABC\)

A, B, C

AB, AC, BC

\(\widehat {ABC},\widehat {BAC},\widehat {ACB}\)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here