Giải Bài 5 trang 110 – Học Toán lớp 6 -. Trong hình 45 :. Bài tập – Chủ đề 4: Tia phân giác của một góc

0

Trong hình 45 :

a) Hãy tìm số đo của các góc có trong hình.

b) Hãy nêu tên các cặp góc bù nhau.

 

\(\eqalign{  & a)\widehat {xOy} = {30^0};\widehat {yOz} = {86^0};\widehat {zOt} = {64^0}  \cr  & \widehat {xOz} = {116^0};\widehat {xOt} = {180^0};\widehat {yOt} = {150^0}. \cr} \)

b)Các cặp góc bù nhau là:

Góc xOy và góc yOt; góc xOz và góc zOt.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here