Giải Bài 4 trang 60 – Học Toán lớp 6 – . Lời giải chi tiết Bài: Luyện tập – Chủ đề 6 : Thứ tự thực hiện các phép tính

0

Dùng máy tính bỏ túi để tính :

\(\eqalign{  & a)\;\left( {374 + 256} \right).6  \cr  & b)\;34.29 + 24.25  \cr  & c)\;49.62 – 32.51  \cr  & d)\;150:\left[ {25.\left( {18 – {4^2}} \right)} \right]. \cr} \)

\(\eqalign{  & a)\;\left( {374 + 256} \right).6 = 638.6 = 3834  \cr  & b)\;34.29 + 24.25 = 986 + 600 = 1586  \cr  & c)\;49.62 – 32.51 = 3038 – 1632 = 1406  \cr  & d)\;150:\left[ {25.\left( {18 – {4^2}} \right)} \right] = 150:(25.2) = 150:50 = 3 \cr} \)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here