Giải Bài 4 trang 56 – Học Toán lớp 6 -. a) Toán học với kiến trúc. Bài: Luyện tập – Chủ đề 17: Phép nhân và phép chia phân số

0

a) Toán học với kiến trúc

Theo thiết kế, nhà của Minh có ba tầng : Tầng trệt cao \(3{3 \over 5}m\), tầng một cao \(3{3 \over {10}}m\), tầng hai cao \(2{7 \over {10}}m\).

Em hãy tính xem nhà của Minh cao bao nhiêu mét.

 

b) Toán học với thiết kế

Căn cứ vào chiều cao trung bình của học sinh, người ta đưa ra chuẩn chiều cao bàn, ghế học sinh như sau :

Chiều cao ghế = Chiều cao cơ thể \( \times 0,27\)

Chiều cao bàn = Chiều cao cơ thể \( \times 0,46\)

Em hãy tính xem, với một học sinh cao 1,5m như trong hình thì chiều ao ghế và chiều cao bàn là bao nhiêu thì thích hợp. Kết quả được ghi dưới dạng phân số.

 

a)Nhà của Minh cao: \(3{3 \over 5} + 3{3 \over {10}} + 2{7 \over {10}} = 9{3 \over 5}(m)\)

b) Đổi: \(\eqalign{  & 0,27 = {{27} \over {100}};  \cr  & 0,46 = {{46} \over {100}};  \cr  & 1,5 = {{15} \over {10}}. \cr} \)

Chiếu cao ghế là: \({{15} \over {10}}.{{27} \over {100}} = {{81} \over {200}}(m).\)

Chiều cao bàn là: \({{15} \over {10}}.{{46} \over {100}} = {{69} \over {100}}(m).\)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here