Giải Bài 4 trang 50 – Học Toán lớp 6 – . 15. Bài tập – Chủ đề 5 : Lũy thừa

1

a) Lập bảng bình phương của các số tự nhiên từ 0 đến 20.

b) Viết các số sau đây thành bình phương của một số tự nhiên : 49  ;  121  ;  225 ; 1024.

a)

n

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

n2

0

1

4

9

16

25

36

49

64

81

100

 

n

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

n2

121

144

169

196

225

256

289

324

361

400

b) \(49 = {7^2};121 = {11^2};225 = {15^2};1024 = {32^2}\)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here