Giải Bài 4 trang 42 – Học Toán lớp 6 -. Lời giải chi tiết Bài: Luyện tập – Chủ đề 16: Phép cộng và phép trừ phân số.

6

Một cái đĩa đựng một trái thanh long, một quả cam, một quả táo. Biết rằng trái thanh long nặng \({1 \over 3}kg\), quả cam nặng \({1 \over 4}kg\), quả táo nặng \({1 \over 8}kg\). Hỏi cái đĩa nặng bao nhiêu nếu khối lượng cả đĩa trái cây là \({5 \over 4}kg\) ?

Khối lượng của ba trái thanh long, cam và táo là: \({1 \over 3} + {1 \over 4} + {1 \over 8} = {{27} \over {24}}(kg).\)

Khối lượng của cái đĩa nặng là: \({5 \over 4} – {{17} \over {24}} = {{13} \over {24}}(kg).\)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here