Giải Bài 4 trang 34 – Học Toán lớp 6 – Bài tập – Chủ đề 3 : Phép cộng và phép nhân

0

Tìm các tích bằng nhau mà không cần tính kết quả của mỗi tích:

\(15.2.6;\; 4.4.9\)               

\(5.3.12;\; 8.18\)                

\(15.3.4; \;8.2.9\)

\(15.2.6 = 5.3.12 = 15.3.4 (= 15.12)\)

\(4.4.9 = 8.18 = 8.2.9 (= 8.18)\)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here