Giải Bài 4 trang 27 – Học Toán lớp 6 – Bài tập – Chủ đề 2 : Số tự nhiên

0

a) Viết số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số.

b) Viết số tự nhiên lớn nhất có bốn chữ số khác nhau.

a) Số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số là: 1000

b) Số tự nhiên lớn nhất có bốn chữ số khác nhau là: 9876

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here