Giải Bài 4 trang 118 – Học Toán lớp 6 -. Tìm số đo của góc bù với góc có số đo là ({15^o}).. Bài: Ôn tập chương 2

0

Tìm số đo của góc bù với góc có số đo là \({15^o}\).

Tổng số đo của hai góc bù nhau bằng 1800.

Nên số đo của góc bù với góc có số đo là 150 bằng: \({180^0} – {15^0} = {165^0}.\)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here