Giải Bài 4 trang 110 – Học Toán lớp 6 -. a) Hãy tìm số đo của các góc có trong hình.. Bài tập – Chủ đề 4: Tia phân giác của một góc

0

Trong hình 44 :

a) Hãy tìm số đo của các góc có trong hình.

b) Hãy nêu tên các cặp góc phụ nhau.

 

\(\eqalign{  & a)\widehat {xOy} = {20^0};\widehat {xOz} = {53^0};\widehat {xOt} = {90^0}  \cr  & \widehat {yOz} = {33^0};\widehat {yOt} = {70^0};\widehat {zOt} = {37^0}. \cr} \)

b)Các cặp góc phụ nhau là:

\(\widehat {xOy}\)  và \(\widehat {yOt};\)  \(\widehat {xOz}\)  và \(\widehat {zOt}.\)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here