Giải Bài 3 trang 17 – Học Toán lớp 6 – . a) Viết tập hợp D các số tự nhiên lớn hơn 0 và nhỏ hơn 10.. Bài: Luyện tập – Chủ đề 1 : Tập hợp

1

a) Viết tập hợp D các số tự nhiên lớn hơn 0 và nhỏ hơn 10.

b) Viết tập hợp E các số tự nhiên chẵn lớn hơn 2 và nhỏ hơn 8.

c) Viết tập hợp F các số tự nhiên lẻ nhỏ hơn 9.

d) Dùng kí hiệu \( \subset \) để thể hiện quan hệ của tập hợp E và F với tập hợp D.

a) \(D = \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9\}\)

b) \(E = \{4; 6\}\)

c) \(F = \{1; 3; 5; 7\}\)

d) \(E \,⸦\, D, F \,⸦\, D\).

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here