Giải Bài 2 trang 110 – Học Toán lớp 6 -.  . Bài tập – Chủ đề 4: Tia phân giác của một góc

0

Cho hai góc \(\widehat {xOy},\widehat {yOz}\) kề bù với nhau. Biết \(\widehat {xOy} = {25^o}\). Tính góc \(\widehat {yOz}\).

 

Ta có hai góc xOy và yOz kề bù nên:

\(\eqalign{  & \widehat {xOy} + \widehat {yOz} = {180^0}.  \cr  &  \Rightarrow \widehat {yOz} = {180^0} – \widehat {xOy} = {180^0} – {35^0}. \cr} \)

Vậy \(\widehat {yOz} = {145^0}.\)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here