Giải Bài 19 trang 77 – Học Toán lớp 6 -. Từ (T = {a over b} Rightarrow a = T.b.)  Do dod: (a = T.b = {1 over {1000}}.2400 = 2,4(cm).). Bài: Luyện tập – Chủ đề 18: Các bài toán về phân số.

0

a) Chiều dài một chiếc máy bay Airbus A380 là 73 m, trên một bản vẽ kĩ thuật chiều dài đó đo được 7,3 cm. Tính tỉ lệ xích của bạn vẽ nói trên.

b) Cũng trên bản vẽ đó chiều dài sải cánh máy bay là 8 cm. Hỏi trên thực tế chiều dài này là bao nhiêu ?

c) Nếu vẽ trên bản đồ đó thì chiều cao máy bay là bao nhiêu xentimet ? Cho biết trên thực tế chiều cao máy bay là 24 m.

\(a = 7,3cm = {{73} \over {10}}cm\)

a)Ta có: b = 73m = 7300cm.

Tỉ lệ xích của bản đồ là: \(T = {a \over b} = {{73} \over {10}}.7300 = {1 \over {1000}}.\)

b)Ta có: \(T = {1 \over {1000}};a = 8cm.\)

Từ \(T = {a \over b} \Rightarrow b = {a \over T}.\)  Do đó: \(b = {a \over T} = {8 \over {{1 \over {1000}}}} = 8000cm.\)

Đổi 8000cm = 80m

Vậy chiều dài thật sải cánh máy bay là 80m.

c) Ta có: \(T = {1 \over {1000}},b = 24m = 2400cm.\)

Từ \(T = {a \over b} \Rightarrow a = T.b.\)  Do dod: \(a = T.b = {1 \over {1000}}.2400 = 2,4(cm).\)

Vậy trên bản đồ chiều cao máy bay là: 2,4cm.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here