Giải Bài 15 trang 79 – Học Toán lớp 6 -. Số lần Hùng đập  cầu thắng trực tiếp là: (16.{3 over 4} = 12)  (lần).. Bài: Ôn tập chương 3

0

Trong một trận thi đấu cầu lông, Hùng đập cầu thắng trực tiếp \({3 \over 4}\) trong số 16 lần đập. Còn Dũng đập cầu thắng trực tiếp \({2 \over 5}\) trong số 25 lần đập. Hỏi ai đập cầu thắng trực tiếp nhiều hơn ?

Số lần Hùng đập  cầu thắng trực tiếp là: \(16.{3 \over 4} = 12\)  (lần).

Số lần Dũng đập cấu thắng trực tiếp là: \(25.{2 \over 5} = 10\)  (lần).

Ta có: 12 > 10. Vậy Hùng đập cầu thắng trực tiếp nhiều hơn Dũng.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here