Giải Bài 15 trang 36 – Học Toán lớp 6 – (x + 2x = 441 Rightarrow x(1 + 2) = 441 ). Bài: Luyện tập – Chủ đề 3 : Phép cộng và phép nhân

3

Số học sinh khối 6 của trường em là 441 bạn, biết rằng số học sinh nữ gấp đôi số học sinh nam. Tính số học sinh nam.

Gọi số học sinh nam là x (học sinh) thì số học sinh nữ là: \(2x\) (học sinh)

\(x + 2x = 441 \Rightarrow x(1 + 2) = 441 \)

\(\Rightarrow x = 147\)

Vậy số học sinh nam là 147 (học sinh)

Số học sinh nữ là: \(147.2 = 294\) (học sinh)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here