Giải Bài 14 trang 36 – Học Toán lớp 6 – . Vậy tích các số tự nhiên từ 7 đến 37 tận cùng bằng chữ số 0. Bài: Luyện tập – Chủ đề 3 : Phép cộng và phép nhân

2

a) Tích các số tự nhiên từ 7 đến 37 tận cùng bằng chữ số gì ?

b) Tích của tất cả các số lẻ có 2 chữ số tận cùng bằng chữ số gì ?

a) Ta thấy: \(10 × 15\) có tận cùng là chữ số 0

Mà số tự nhiên nào nhân với số có chữ số tận cùng là 0 có tích là số có chữ số tận cùng bằng 0

Vậy tích các số tự nhiên từ 7 đến 37 tận cùng bằng chữ số 0

b) Ta thấy: \(11 × 15 = 165\) có tận cùng là chữ số 5, mà số tự nhiên lẻ nào nhân với số có chữ số tận cùng là 5 có tích là số có chữ số tận cùng bằng 5.

Vậy tích của tất cả các số lẻ có hai chữ số tận cùng bằng chữ số 5

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here