Giải Bài 13 trang 103 – Học Toán lớp 6 -. (widehat {EOD},widehat {EOB},widehat {AOB},widehat {AOD},widehat {EOC},widehat {AOC},widehat {EOA}).. Bài tập – Chủ đề 3: Góc – Đo vẽ góc

0

Dựa vào hình dưới đây (h.32) để chỉ ra số đo của các góc sau :

\(\widehat {EOD},\widehat {EOB},\widehat {AOB},\widehat {AOD},\widehat {EOC},\widehat {AOC},\widehat {EOA}\).

 

Ta có: \(\eqalign{  & \widehat {EOD} = {52^0};\widehat {EOB} = {125^0};\widehat {AOB} = {55^0}  \cr  & \widehat {AOD} = {128^0};\widehat {EOC} = {78^0};\widehat {AOC} = {102^0};\widehat {EOA} = {180^0}. \cr} \)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here