Giải Bài 12 trang 79 – Học Toán lớp 6 -. Lãi suất tiết kiệm 1 tháng là: 64000 : 8000000 = 0,8%.. Bài: Ôn tập chương 3

0

Một người gửi tiết kiệm 8 triệu đồng, tính ra mỗi tháng lãi được 64000 đồng. Hỏi người đó đã gửi tiết kiệm với lãi suất bao nhiêu phần trăm một tháng ?

Lãi suất tiết kiệm 1 tháng là: 64000 : 8000000 = 0,8%.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here