Giải Bài 11 trang 103 – Học Toán lớp 6 -. Phần mặt phẳng đã gạch chéo chứa tất cả các điểm nằm trong cả 3 góc BAC, ACB, CBA.. Bài tập – Chủ đề 3: Góc – Đo vẽ góc

2

Lấy ba điểm không thẳng hàng A, B, C. Gạch chéo phần mặt phẳng chứa tất cả các điểm nằm trong cả ba góc BAC, ACB, CBA.

 

Phần mặt phẳng đã gạch chéo chứa tất cả các điểm nằm trong cả 3 góc BAC, ACB, CBA.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here