Giải Bài 10 trang 44 – Học Toán lớp 6 – (1000 : 96 = 10) (dư 40). Bài: Luyện tập – Chủ đề 4 : Phép trừ và phép chia

3

Một tàu hỏa phải chở 1000 khác du lịch. Biết rằng mỗi toa có 12 khoang, mỗi khoang có 8 chỗ ngồi. Cần ít nhất mấy toa để chở hết số khách du lịch ?

Số người ở mỗi toa là: \(8.12 = 96\) (người)

\(1000 : 96 = 10\) (dư 40)

Vậy cần ít nhất \(10 + 1 = 11\) (toa) để chở hết khách

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here