Giải Bài 1 trang 16 – Học Toán lớp 6 – Lời giải chi tiết Bài tập – Chủ đề 1 : Tập hợp

0

Viết tập hợp A các số tự nhiên nhỏ hơn 12 bằng cách liệt kê các phần tử của tập hợp.

\(A = \{0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11\}\)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here