Giải 3. Tính chất của phép nhân – Hoạt động 6 trang 136 – Học Toán lớp 6 – . Giải bài tập Hoạt động 6 trang 136 – Học Toán lớp 6 – :

0

Thực hiện các phép tính ở các ô trống, rồi so sánh kết quả tương ứng của hai cột màu xanh và màu đỏ :

a

b

a.b

b.a

4

7

 

 

5

(-3)

 

 

(-4)

6

 

 

(-2)

(-9)

 

 

 

a

b

a.b

b.a

4

7

28

28

5

(-3)

-15

-15

(-4)

6

-24

-24

(-2)

(-9)

18

18

Kết quả tương ứng của hai cột màu xanh và màu đỏ bằng nhau.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here