Giải 3. Thứ tự trong tập hợp các số nguyên – Hoạt động 4 trang 102 – Học Toán lớp 6 – Giải bài tập Nhiệt độ tháng giêng tại bốn địa điểm : TP. Hồ Chí Minh, Sydney, Vostok và Ottawa lần lượt là

3

 

Nhiệt độ tháng giêng tại bốn địa điểm : TP. Hồ Chí Minh, Sydney, Vostok và Ottawa lần lượt là \({24^o}C,{26^o}C, – {31^o}C, – {7^o}C\). Em hãy so sánh nhiệt độ giữa các thành phố trên.

-31⁰C

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here