Giải 3. Đường thẳng đi qua hai điểm – Hoạt động 9 trang 156 – Học Toán lớp 6 – Giải bài tập Hãy nêu cách vẽ đường thẳng đi qua hai điểm A, B cho trước bằng cách dùng thước và bút. Có bao nhiêu đường thẳng đi qua hai điểm cho trước ?

5

Hãy nêu cách vẽ đường thẳng đi qua hai điểm A, B cho trước bằng cách dùng thước và bút.

Có bao nhiêu đường thẳng đi qua hai điểm cho trước ?

Cách vẽ đường thẳng đi qua hai điểm A, B cho trước bằng cách dùng thước và bút:

– Đặt cạnh thước đi qua hai điểm A và B

– Dùng đầu bút vạch theo cạnh thước có một và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm cho trước.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here