Giải 2. Ước chung lớn nhất – Hoạt động 5 trang 88 – Học Toán lớp 6 – Giải bài tập Hãy nhắc lại nhận xét về mối quan hệ giữa ƯC(18,24) với ƯCLN(18,24).

0

Hãy nhắc lại nhận xét về mối quan hệ giữa ƯC(18,24) với ƯCLN(18,24).

Số lớn nhất trong tập hợp các ƯC(18; 24) là ƯCLN(18; 24)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here