Giải 1. Số nguyên tố – Hợp số – Bảng số nguyên tố – Thử tài bạn trang 76 – Học Toán lớp 6 – . Giải bài tập Trong các số 13 ; 15 ; 17 ; 18, số nào là số nguyên tố, số nào là hợp số ? Vì sao ?

0

Trong các số 13 ; 15 ; 17 ; 18, số nào là số nguyên tố, số nào là hợp số ? Vì sao ?

Trong các số 13 ; 15 ; 17 ; 18, các số 13; 17 là số nguyên tố, số 15; 18 là hợp số

Giải thích: 13; 17 là các số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có hai ước là 1 và chính nó.

Các số 15; 18 là các số tự nhiên lớn hơn 1, có nhiều hơn hai ước nên là hợp số

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here