Giải 1. Làm quen với số nguyên âm – Thử tài bạn trang 98 – Học Toán lớp 6 – Giải bài tập Hãy đọc các số nguyên âm chỉ nhiệt độ dưới

0

Hãy đọc các số nguyên âm chỉ nhiệt độ dưới \({0^o}C\) sau đây : \( – {4^o}C, – {10^o}C, – {23^o}C.\)

-4­C (Trừ bốn độ C), -10oC (Trừ mười độ C), -23oC (Trừ hai mươi ba độ C)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here