Giải Lesson 6 – Unit Starter SGK Tiếng Anh 2 Family & Friends 2 (CTST)

0

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen, point, and repeat.

(Nghe, chỉ và nhắc lại.) 

Lời giải chi tiết:

Monday: thứ Hai

Tuessay: thứ Ba

Wednesday: thứ Tư

Thursday: thứ Năm

Friday: thứ Sáu

Saturday: thứ Bảy

Sunday: Chủ nhật

Bài 2

2. Listen and chant.

(Nghe và nói.) 

Lời giải chi tiết:

Đang cập nhật!

Bài 3

3. Listen and repeat.

(Nghe và nhắc lại.) 

1.  It’s a little teddy bear.

(Đây là một con gấu bông nhỏ.)

2.  It’s a big teddy bear.

(Đây là một con gấu bông lớn.)

Bài 4

4. Point and say.

(Chỉ và nói)
It’s a little chair.

(Đây là một chiếc ghế nhỏ.)

 

Lời giải chi tiết:


It’s a big chair.

(Đây là một chiếc ghế to.)

 

It’s a big cookie.

(Đây là một cái bánh quy lớn.)

 

It’s a little cookie.

(Đây là một cái bánh quy nhỏ.)

 

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10.  

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here