Giải Lesson 5 – Unit 5 SGK Tiếng Anh 2

0

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen, point, and repeat. Write.

(Nghe, chỉ và nhắc lại. Viết)

Lời giải chi tiết:

– rabbit: con thỏ

– sofa: ghế sô –pha

– tiger: con hổ

– umbrella: cái ô

Bài 2

2. Listen and chant.

(Nghe và nói)

Lời giải chi tiết:

Con mực thì ở trong xe ô tô.

Con mực có một chiếc mũ.

Bài 3

3. Listen, point, and repeat.

(Nghe, chỉ và nhắc lại)

Lời giải chi tiết:

– car: ô tô

– octopus: con mực

– hat: cái mũ

Bài 4

4. Look and point to the sounds r, s and t.

(Nhìn và chỉ vào các âm r,s và t)

Lời giải chi tiết:

Con mực thì ở trong xe ô tô.

Con mực có một chiếc mũ.

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7.  

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here