Giải Lesson 4 – Unit 6 SGK Tiếng Anh 2

0

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen, point, and repeat. Write.

(Nghe, chỉ và nhắc lại)

Bài 2

2. Point and sing.

(Chỉ và hát)

Bài 3

3. Count. Listen, find, and point.

(Đếm. Nghe, tìm, và chỉ)

Lời giải chi tiết:

Bài 4

4. Count and say.

(Đếm và nói)

Lời giải chi tiết:

– 19 bananas (19 quả chuối)

– 13 pears (13 quả lê)

– 17 apples (17 quả táo)

– 15 figs (15 quả sung)

– 14 mangoes (14 quả xoài)

Từ vựng

 1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here