Giải Lesson 4 – Unit 1

0

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen, point, and repeat. Write.

(Nghe, chỉ và nhắc lại.)

 

Lời giải chi tiết:

Đang cập nhật!

Bài 2

2. Point and sing.

(Chỉ và hát.) 

Lời giải chi tiết:

– eleven: số 11

– twelve: số 12

Bài 3

3. Count and say.

(Đếm và nói.)

Lời giải chi tiết:

– eleven dads (11 người bố)

– twelve moms (12 người mẹ)

– six brothers (6 anh em trai)

– seven sisters (7 người chị em gái)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here